Privacy beleid

Privacybeleid - Samenvatting

Wij van Natural Intelligence hechten uiterst veel belang aan het beschermen van de privacyrechten van onze gebruikers. Daarom ontwerpen en onderhouden we een kader voor de naleving van de privacy op grond waarvan onze gebruikers informatie kunnen verkrijgen en hun rechten met betrekking tot hun informatie en privacy kunnen uitoefenen, en onderhouden we dit kader overeenkomstig.

Ons privacybeleid is ontworpen om u te informeren over de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en uw opties over bepaald gebruik van informatie. Belangrijke elementen van ons volledige privacybeleid worden hieronder voor uw gemak samengevat.

Ons privacybeleid is van toepassing op websitebezoekers. Deze samenvatting is bedoeld om u de kernpunten te bieden in een gemakkelijk te begrijpen taal. De volledige versie van ons privacybeleid is echter wettelijk bindend.

Lees meer

Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken: wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw bezoek, interactie met inhoud, de vorige site die u bezocht heeft en de volgende site die u gaat bezoeken, en wat aanvullende technische informatie over het apparaat en het systeem waarmee u de services gebruikt. Als u ervoor kiest om een 'click-to-call'-service te gebruiken die we aanbieden, kan het telefoonnummer waarmee u hebt gebeld, worden verzameld voor een beperkte periode van maximaal 3 maanden.

De informatie wordt gebruikt om onze websites te beheren, u de services te bieden, ze in de loop van de tijd te verbeteren, analyses en statistieken te bekijken en ons in staat te stellen de betaling met onze zakelijke partners (inclusief klanten, leveranciers en gelieerde ondernemingen) te synchroniseren en op te lossen.

We zullen uw informatie niet delen, tenzij we wettelijk verplicht zijn, of zoals vereist om u onze websites en services aan te bieden.

We bevelen u aan om af en toe ons volledig privacybeleid te lezen, begrijpen en herbekijken, of contacteer ons via privacy@naturalint.com indien u vragen heeft.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2019

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is ontworpen om de methode van Natural Intelligence ("NI", "wij", "onze" of "ons") voor gegevensverzameling te beschrijven in verband met deze site (samen met de subdomeinen, functies en services daarop beschikbaar en op andere websites van Natural Intelligence Group, de "Site"), en in verband met uw gebruik of betrokkenheid bij een functie, inhoud, aanbieding, element of service die wij u via de Site ter beschikking stellen (de "Services") De koppen van de secties en subsecties die hieronder worden gebruikt, zijn alleen bedoeld om te lezen (en mogen niet worden gebruikt voor interpretatieve doeleinden), en we hopen dat ze het navigeren in dit Privacybeleid vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we het gewijzigde Privacybeleid op de Site plaatsen, en de verklaring "Laatst bijgewerkt" onderaan zal de ingangsdatum van de gewijzigde versie weergeven. Elke toegang of elk gebruik dat u van de Site maakt na die datum, bevestigt uw toestemming en aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we ervoor zorgen dat u een meer prominente kennisgeving ontvangt, zoals het plaatsen van een kennisgeving op de Site, zeven (7) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden. In dat geval worden de wijzigingen van kracht zeven (7) dagen nadat een dergelijke kennisgeving is gepubliceerd.

Dit Privacybeleid omvat:

 1. Gebruiksvoorwaarden
 2. Onze wettelijke basis voor verwerking
 3. Informatie die we verzamelen
 4. Toestemming, keuze en wijzigingen
 5. Doeleinden voor het verzamelen van informatie
 6. Uw informatie delen met derden
 7. Links naar en interactie met eigendom van derden
 8. Toegang en nauwkeurigheid; Verwijdering
 9. Keuzes en afmelding
 10. Onze kennisgeving “niet-volgen” voor Californië
 11. Informatiebeveiliging
 12. Privacy van kinderen
 13. Gebruikers buiten de VS
 14. Toepasselijkheid
 15. Contacteer ons
 1. Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van de Site (de “Voorwaarden”), die kunnen bekeken worden op: Gebruiksvoorwaarden. Elke term met een hoofdletter in dit Privacybeleid die we niet verder uitleggen, zal worden besproken in de Voorwaarden.
 2. Onze wettelijke basis voor verwerking. We verwerken en gebruiken persoonlijke informatie in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is meestal op basis van het volgende:
  1. Uitvoering van een contract. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, vraagt u ons om de Services aan u te leveren in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. Om dat te doen, moeten we sommige van uw persoonlijke gegevens (zoals uw IP-adres) verwerken.
  2. Legitieme belangen. We kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens gebruiken als we daarvoor legitieme zakelijke redenen hebben. We gebruiken deze Persoonlijke Informatie om de Services te verbeteren en te promoten (bijvoorbeeld wanneer we uw ervaring met de Services aanpassen of voor analytische doeleinden) en om ons bedrijf te beschermen (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of de Site te beveiligen).
  3. Wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen zal ons gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wettelijke vereisten (bijvoorbeeld het behandelen van klachten van gebruikers of autoriteiten);
  4. Toestemming. In bepaalde gevallen zullen wij om uw toestemming vragen om uw Persoonlijke Informatie te verwerken en te gebruiken om aanvullende Services te verlenen (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of ons Persoonlijke Informatie verstrekt om gepersonaliseerde aanbiedingen te krijgen). Wanneer we op toestemming vertrouwen als onze wettelijke basis voor verwerking, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via: privacy@naturalint.com.
 3. Informatie die we verzamelen. Wanneer u de Site bezoekt of de Services gebruikt, kunnen we bepaalde informatie over uw bezoek en gebruik van onze Site en Services verzamelen, op één of meerdere van de volgende manieren:
  1. Informatie die u ons verstrekt. Voor sommige van de Services moet u bepaalde Persoonlijke Informatie verstrekken of indienen om ze te kunnen gebruiken. Sommige functies en/of services waarvoor u persoonlijke informatie moet verstrekken, zijn onderhevig aan uw specifieke en actieve toestemming (bijv. nieuwsbrieven die van tijd tot tijd op bepaalde Sites beschikbaar kunnen komen, promotiemateriaal en formulieren) en keuze, en sommige worden verzameld na uw instemming met dit Privacybeleid, zoals hieronder beschreven.
   Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Persoonlijke Informatie" informatie die kan worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere informatie, om een individu persoonlijk te identificeren, zoals een voor- en achternaam, een e-mailadres, telefoonnummer, een thuis- of ander fysiek adres en andere contactinformatie. In sommige rechtsgebieden en gezien het specifieke gebruik dat we van de informatie maken, kunnen IP-adressen die uw internetprovider voor uw apparaat toewijst, ook worden beschouwd als persoonlijke informatie. In dat geval zullen we de informatie als persoonlijk behandelen bij alle aspecten van behandeling en beveiliging, maar we maken geen gebruik van dergelijke informatie voor gebruikersidentificatie of personalisatiedoeleinden.
   1. Formulieren en services van derden: De Site vermeldt, beoordeelt en vergelijkt verschillende externe bedrijven, merken en commerciële entiteiten (gezamenlijk "Partners") en hun respectieve producten en/of diensten (gezamenlijk "Producten"). We kunnen u van tijd tot tijd aanbiedingen, diensten en Producten van Partners aanbieden via een online formulier dat door u wordt ingevuld, na uw keuze en toestemming, en dergelijke informatie zal worden gebruikt om uw betrokkenheid met de relevante partner te vereenvoudigen ('lead').
    Als u bovendien meer informatie over een Partner of een Product wilt ontvangen, of als u op een andere manier een transactie met een partner wilt voortzetten, en u klikt op het relevante partnerpictogram of -tabblad, wordt u mogelijk omgeleid naar een landingspagina of een online formulier dat eigendom is van en beheerd wordt door de Partner (de "Landingspagina"); op dezelfde manier kunt u ook doorverwezen worden naar de landingspagina via andere websites en online zoekopdrachten. In beide gevallen kunt u echter worden gevraagd om bepaalde informatie op de landingspagina in te vullen, waaronder Persoonlijke Informatie, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (dergelijke informatie gezamenlijk, "Info van de Landingspagina"). De Info van de Landingspagina die u invult, wordt rechtstreeks verzameld door de Partner die deze heeft verstrekt en bevat zijn eigen privacybeleid en informatie over de methode voor gegevensverzameling. Wij adviseren u om dit privacybeleid te lezen voor een beter begrip van het doel van het verzamelen en gebruiken van de Persoonlijke Informatie die u verstrekt.
   2. Contacteer ons. Als u ons een 'Contacteer ons' (of vergelijkbaar) verzoek stuurt, hetzij door een online formulier in te dienen dat we beschikbaar stellen, door een e-mail te sturen naar een e-mailadres dat we weergeven, met behulp van een feedback- of rapporteerfunctie die beschikbaar is op de Site, of op andere manieren, moet u ons mogelijk bepaalde Persoonlijke Informatie verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Dergelijke informatie, inclusief de inhoud van uw contactopname, zal worden gebruikt voor het verwerken en behandelen van uw verzoek en voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals verder beschreven in sectie 4 en 5 van dit Privacybeleid.
   3. Blogs, nieuwsbrieven, enquêtes en promoties. De Site kan een blogforum, recensies en artikelen bevatten met informatie over onze Services, Partners, Producten en de relevante markt. De site kan u ook de mogelijkheid bieden om u te abonneren op nieuwsbrieven en deel te nemen aan enquêtes en andere promotionele activiteiten (waarvan sommige door ons kunnen worden beheerd, en sommige kunnen worden beheerd door diensten van derden waarmee we samenwerken). In elk van de voorgaande gevallen kan uw interactie (zoals reageren op het blogforum, een abonnement op een nieuwsbrief of deelnemen aan een enquête) u mogelijk vragen om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. In dat geval wordt de informatie die u invult ook rechtstreeks aan die derde partij verstrekt en gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en het eigen privacybeleid van die derde partij, en voor het doel waarvoor u de informatie hebt verstrekt.
  2. Informatie die we over u verzamelen. We verzamelen informatie over uw gebruik van de Services en uw interactie met de Site of de Services, als volgt en op de volgende manieren:
   1. Apparaatinformatie: Voor leverings- en compatibiliteitsdoeleinden, zoals voor taal, geografische locatie en tijdzone, verzamelen we apparaatinformatie zoals: apparaattype en -versie, besturingssysteemtype, taal en versie, en informatie die kan worden afgeleid uit een useragent, zoals browsertype en -versie en schermresolutie.
   2. Interacties en gebruik: Om de Services te leveren, de Site te beheren en deze te blijven verbeteren, om te kunnen synchroniseren met onze Partners en gelieerde ondernemingen, verzamelen we informatie over uw interactie en gebruik van de Services, zoals: URL's van waaruit u werd doorverwezen naar de Site en waarnaar u wordt doorverwezen vanaf de Site, interne URL's van de site die u hebt bezocht en uw acties met betrekking tot de Services (zoals bekijken of klikken), datum- en/of tijdregistratie van sitegebruik, klikken en paginaweergaves.
   3. Logbestanden: we verzamelen informatie via serverlogbestanden, maar ook door trackingtechnologieën op de site te implementeren, zoals pixeltags. We doen dit om trends te analyseren, de betrokkenheid en interactie van gebruikers met de Site en de respectieve Services bij te houden. Het type verzamelde informatie kunnen internetprotocoladressen (IP-adressen) bevatten die uw internetprovider aan uw apparaat heeft toegewezen. We verzamelen IP voor een beperkte tijd en voor specifieke doeleinden. Ten eerste, om uw geografische locatie (land, regio en taal) beter te begrijpen en daarom de Services in uw eigen taal en relevant voor uw plaats van herkomst te kunnen leveren. Ten tweede gebruiken we geautomatiseerde tools om IP-adressen te analyseren en deze die frauduleus zijn, te markeren.
   4. Cookies en gerelateerde technologieën. De site kan "cookies" en andere anonieme webtrackingtechnologieën (zoals "webbakens" en "pixeltags") gebruiken die door ons of door externe serviceproviders zijn geïmplementeerd. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de website uw browser kan herkennen. Cookies kunnen uw online voorkeuren en andere informatie opslaan over de interactie die u op de site maakt. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie naar uw browser wordt verzonden. Sommige functies of services op de site werken mogelijk niet correct zonder cookies en sommige functies kunnen in dergelijke gevallen niet beschikbaar zijn. Een pixeltag is een soort technologie die op een website wordt geplaatst om activiteiten op websites bij te houden, of wanneer e-mails worden geopend of bekeken (indien van toepassing), en wordt vaak gebruikt in combinatie met cookies. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over het type van cookies die we gebruiken en de manier waarop we cookies/trackingtechnologieën gebruiken op onze Site.
  3. Informatie die we krijgen van derden. Net als veel andere internetservices, worden de Site en de Services beheerd en aangeboden in samenwerking, synchronisatie en interactie met derden, waaronder Partners, gelieerde ondernemingen en andere externe partijen. Om een ​​dergelijke synchronisatie mogelijk te maken en te vergemakkelijken, kunnen we informatie van derden ontvangen, zoals: een interne gebruikers-ID die ons systeem voor elke gebruiker genereert (geen unieke ID), en de samenvatting van de door u ondernomen actie (klik, aankoop, weergave, formulierverzending of een telefoontje). Op sommige sites kunt u - naar keuze - de call-by-clickservice gebruiken. In dat geval vereenvoudigt een externe leverancier de verzending van gesprekken, de opvolging en feedback. In dergelijke gevallen kan het telefoonnummer waarmee u hebt gebeld, aan ons worden verstrekt (zonder andere informatie over u bijgevoegd), voor een beperkte tijd en voor het afhandelen van verwijzingen en succesvolle gesprekken met onze partners. Behalve voor dit doel maken we geen ander gebruik van dergelijke informatie, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft.
 4. Toestemming, keuze en wijzigingen. U bent niet wettelijk verplicht om ons Persoonlijke Informatie te verstrekken (en u erkent dat het verstrekken van Persoonlijke Informatie uit vrije wil gebeurt). U bent ook niet verplicht om de Site in de eerste plaats te gebruiken. Door de Site te gebruiken en contact op te nemen met de Services, stemt u in met dit Privacybeleid en met onze hierin beschreven methode voor het verzamelen van informatie. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van onze Site of Services.
  Voor sommige Services moet u specifieke Persoonlijke Informatie verstrekken. In dergelijke gevallen kunt u kiezen of u dergelijke services wilt gebruiken of niet. Houd er rekening mee dat zelfs als u ons uw Persoonlijke Informatie hebt verstrekt, u het volledige recht hebt om dergelijke toestemming op elk gewenst moment in te trekken (raadpleeg sectie 8 hieronder voor meer informatie over afmelding en intrekking van toestemming).
 5. Hoe we Persoonlijke Informatie gebruiken. Naast het gebruik van de informatie die we verzamelen (inclusief Persoonlijke Informatie, gezamenlijk 'uw Informatie') die elders in dit Privacybeleid wordt beschreven, gebruiken we Persoonlijke Informatie ook op de volgende manieren:
  Om u over het algemeen de Site en Services te bieden en deze voortdurend te verbeteren. We zullen uw Informatie gebruiken om: (a) de Site en Services voor u te beheren en beschikbaar te stellen; (b) de Site en de Services verder te ontwikkelen en in het algemeen te verbeteren; (c) verwijzingen en advertenties te tellen en bij te houden (zoals gedefinieerd in sectie 5); (d) gebruikers te valideren als menselijk, en voor fraudebestrijding (e) reageren op uw vragen en andere communicatie met u; (f) uw toegang en gebruik van de Site te identificeren of te authentiseren.
 6. Uw informatie delen met derden
  We delen geen Persoonlijke Informatie over u met Derden, uitgezonderd in de volgende gevallen:
  1. Gegevensopslag- en beveiligingsplatforms ("Gegevensplatforms"); we gebruiken cloud- en opslagservices van derden om uw informatie op te slaan en te bewaren. Dit betekent dat we uw Informatie verzenden of anderszins delen met derden die zich overal ter wereld bevinden, inclusief in de VS, om dergelijke informatie namens ons op te slaan of voor andere verwerkingsbehoeften. Dergelijke entiteiten omvatten Amazon Web Services (waarvan het privacybeleid beschikbaar is op: https://aws.amazon.com/privacy/), en Xplenty (waarvan het privacybeleid beschikbaar is op: https://www.xplenty.com/privacy/), dewelke beiden gecertificeerd zijn door het Privacyschild (klik hier voor meer details). Deze Gegevensplatforms kunnen zich overal ter wereld bevinden. We gebruiken Gegevensplatforms die een strikt privacybeleid en gegevensbeveiligingsbeleid hanteren en een strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hun methode en activiteiten worden echter volledig beheerst door hun eigen privacybeleid.
  2. Sociale mediaplatforms. We kunnen niet-geïdentificeerde informatie delen met sociale mediaplatforms (zoals Facebook, LinkedIn, enz.) voor marketing- en beheerdoeleinden. Dergelijke sociale mediaplatforms kunnen uw Persoonlijke Informatie onafhankelijk verzamelen en combineren de niet-geïdentificeerde informatie die door ons wordt verstrekt met uw Persoonlijke Informatie die zij verzamelen en waarvoor u uw afzonderlijke en onafhankelijke toestemming hebt gegeven. Dergelijke acties en Persoonlijke Informatie die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het eigen privacybeleid van de sociale media en worden niet door ons beheerd, gecontroleerd of in acht genomen.
  3. Andere externe partijen. We kunnen uw Informatie verzenden of anderszins delen met verschillende derde partijen die ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld klantendiensten en e-mail- of telefoonbeheerproviders), die ons helpen te begrijpen hoe onze gebruikers de Site en Services gebruiken, hoe deze te beheren en hoe ze te verbeteren. Deze derde partijen kunnen hun eigen privacybeleid hebben waaraan zij zich houden, en wij eisen dat zij dit beschikbaar stellen wanneer hun diensten worden geleverd. We raden u aan om dit genaamde privacybeleid opnieuw te bekijken wanneer deze Derden hun diensten rechtstreeks aan u verlenen. Deze derde partijen (en hun servers) kunnen ook overal ter wereld zijn gevestigd.
  4. Handhaving. We kunnen uw Persoonlijke Informatie met derden delen als we van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken; (b) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan; (c) fraude- of beveiligingsproblemen detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken; en/of (d) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van NI, onze gelieerde entiteiten, onze gebruikers, uzelf en/of het publiek.
  5. Partners en producten. De Services kunnen het indienen van online formulieren omvatten, voor het geval u ervoor kiest en geïnteresseerd bent om aanvullende informatie over één of meerdere service(s) te ontvangen ("Online-formulier"). In dat geval kunnen we uw online-formulierinformatie verzenden of op een andere manier delen met de Partner over wie (of over wiens product) u meer informatie wilde ontvangen of waarvoor u belangstelling hebt getoond over een eventuele transactie (de “Overeenkomstige Partner” en het “Overeenkomstig Product”, respectievelijk), zodat een dergelijke Overeenkomstige Partner contact met u kan opnemen met de door u gevraagde informatie. Als uw inzending van online-formulierinformatie geen betrekking had op een specifieke partner of product waarop u hebt geklikt, kunnen we uw online-formulierinformatie verzenden of anderszins delen met een partner die diensten of producten levert die vergelijkbaar zijn met uw verzoek. In beide gevallen erkent u dat: (a) de Partners contact met u kunnen opnemen met behulp van de online-formulierinformatie die u hebt verstrekt; (b) we geen controle hebben over de manier waarop een Partner contact met u kan opnemen, of het onderwerp van dergelijk contact; en (c) elke Partner verplicht is om zijn eigen privacybeleid op te stellen, en dus niet noodzakelijkerwijs zich aan dit Privacybeleid te houden; en (d) Partners (en hun servers) overal ter wereld gevestigd kunnen zijn.
  6. Fusie, verkoop en faillissement. In het geval dat NI of een van onze gelieerde entiteiten wordt overgenomen door, of samengevoegd met, een derde partij, of anderszins alle of een deel van aandelen verkopen, kunnen we (en behouden we ons het recht voor om) de Persoonlijke Informatie en andere informatie die we hebben verzameld of ontvangen, over te dragen. In een dergelijk geval zullen we van de overnemende entiteit eisen dat deze haar methode van dataverzameling publiceert en u alle rechten verstrekt die gelden volgens de wetgeving van uw woonplaats. We kunnen ook sommige niet-Persoonlijke Informatie delen met het volgende type van derden en onder de volgende omstandigheden:
  7. Derden die we inschakelen of die ons diensten en functies bieden die we u kunnen verstrekken, verzamelen gegevens van de site en de betrokkenheid van bezoekers met de inhoud en functies namens ons, of voor de levering van hun diensten. Dit gebeurt in gevallen waarbij we een technologie, service of functie van derden gebruiken of wanneer we deze derden anders toegang geven tot onze Site of technologie voor specifieke doeleinden, zoals beschreven in het Privacybeleid of op de Site. We kunnen analysetools gebruiken, waaronder Google Analytics en Tableau. Deze tools helpen ons het gedrag van gebruikers op onze Site en Services te begrijpen, inclusief door het nagaan van pagina-inhoud en klik/aanraking, bewegingen, scrollen en toetsaanslagactiviteiten. De privacypraktijken van deze tools zijn onderworpen aan hun eigen beleid en ze kunnen hun eigen cookies gebruiken om hun diensten aan te bieden. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies. Klik hier voor meer informatie over Google cookies. Klik hier om u af te melden van Google Analytics.
 7. Toegang en nauwkeurigheid; Verwijdering. Behalve het specifieke gebruik en de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, bewaren we de informatie niet op een manier waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren. Daarom kan een verzoek tot inzage, bewerking of verwijdering van uw Informatie alleen worden verwerkt in gevallen waarin u dergelijke informatie hebt verstrekt of een Service hebt gebruikt die het verzamelen van Persoonlijke Informatie omvatte. Indien u Persoonlijke Informatie die we mogelijk hebben opgeslagen, wenst te herzien, aan te passen of te verwijderen, contacteer ons dan via privacy@naturalint.com, en vraag naar een herziening, aanpassing of verwijdering. Het behandelen van uw aanvraag kan tot 30 werkdagen duren.
 8. Keuzes en afmelding. Het is uw keuze om ons uw informatie te verstrekken voor het gebruik dat wordt beschreven in dit Privacybeleid. U kunt op elk moment besluiten om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de wetgeving van uw woonplaats. Bijvoorbeeld (waar van toepassing en relevant):
  1. Cookies en trackingtechnologieën. U kunt uw browser zo instellen dat cookies van de Site of services van derden worden geweigerd en/of geblokkeerd (voor meer informatie verwijzen wij u naar sectie 2.2.4 hiervan).
  2. Bekijk en bewerk of verzoek om uw Persoonlijke Informatie van onze servers te verwijderen (voor meer informatie verwijzen wij u naar sectie 7).
  3. Privacyrechten in Californië. Het Burgerlijk Wetboek van Californië Sectie 1798.83 staat onze klanten die inwoners van Californië zijn, toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van Persoonlijke Informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden. Stuur een e-mail naar privacy@naturalint.com om een dergelijke aanvraag in te dienen.
  4. Rechten van EU-datasubjecten. Alle Persoonlijke Informatie die we verzamelen volgens dit Privacybeleid wordt behandeld in overeenstemming met de AVG. Als een in de EU gevestigde gebruiker kunt u:
   1. Toegang krijgen tot de Persoonlijke Informatie die we over u bewaren. We zullen u moeten vragen om ons bepaalde gegevens te verstrekken om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn. Als u vindt dat de persoonlijke informatie niet nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is, geef ons dan de nodige informatie om deze te corrigeren.
   2. Contact opnemen met ons als u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie wilt intrekken. Het uitoefenen van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.
   3. Toegang verzoeken tot uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of te beperken. Als u een (of meer) van de bovengenoemde rechten uitoefent, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, kunt u vragen om te worden geïnformeerd dat derde partijen die uw Persoonlijke Informatie bewaren, in overeenstemming met dit Privacybeleid, dienovereenkomstig zullen handelen.
   4. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie voor direct marketingdoeleinden, in het geval dat uw Persoonlijke Informatie voor een dergelijk doel wordt gebruikt.
   5. Het recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.
  5. Canada. Als u inwoner bent van Canada, is het u toegestaan om bepaalde informatie te vragen over onze openbaarmaking van Persoonlijke Informatie aan derden voor hun directe marketingdoeleinden, indien van toepassing. Stuur een e-mail naar privacy@naturalint.com om een dergelijke aanvraag in te dienen.
   Indien u anders nog een vraag heeft over uw Persoonlijke Informatie, kunt u ons team dat verantwoordelijk is voor het naleven van de privacy contacteren via privacy@naturalint.com.
 9. Onze kennisgeving “niet-volgen” voor Californië. Sommige webbrowsers bieden een kennisgeving "niet-volgen”. Deze kennisgeving is een HTTP-headerveld dat uw voorkeur aangeeft voor het volgen van uw activiteiten op de Service of via het volgen van meerdere sites van gebruikers. We zijn momenteel niet aangepast aan deze kennisgevingen. We kunnen derde partijen, zoals bedrijven die ons voorzien van analysetools, toestaan om in de loop van de tijd en op verschillende websites en diensten Persoonlijke Informatie te verzamelen over de online activiteiten van een individuele consument wanneer een gebruiker de Site gebruikt.
 10. Informatiebeveiliging. Wij, en respectieve externe diensten/gelieerde entiteiten, implementeren gegevensbeveiligingssystemen en -procedures om de informatie die wordt verzonden, verwerkt en opgeslagen op de Site, onze computerservers en systemen te beveiligen. De Site is bijvoorbeeld gecodeerd met behulp van SSL, net als alle andere informatie tijdens het verzenden. We evalueren periodiek onze informatie- en gegevensverzamelingsmethoden om te zorgen voor constante monitoring, gebruiken verwerkings- en servicediensten van derden die verschillende informatiebeveiligingsnormen en certificeringen implementeren (in rust en verzending), en we controleren en filteren de toegang tot gegevens inzake het personeel van onze organisatie. Dergelijke systemen en procedures verminderen het risico van inbreuken op de beveiliging, maar bieden geen absolute beveiliging, aangezien er niet zoiets bestaat als het gaat om het wereldwijde netwerk. Daarom kunnen we niet garanderen dat de Site en onze servers immuun zijn voor ongeautoriseerde toegang tot de daarin opgeslagen informatie en voor andere informatiebeveiligingsrisico's. Contacteer ons via privacy@naturalint.com indien u een vraag heeft over de beveiliging op onze Site.
 11. Privacy van kinderen. De Site of de Services zijn niet ontworpen om kinderen jonger dan 16 jaar aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn we niet van plan om Persoonlijke Informatie te verzamelen van iemand waarvan we weten dat hij/zij jonger dan 16 jaar is. Als we vernemen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar , zullen we redelijke inspanningen leveren om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, contacteer ons dan via: privacy@naturalint.com.
 12. Gebruikers buiten de VS. We kunnen uw Informatie (inclusief Persoonlijke Informatie) overdragen buiten het land waarin deze wordt verzameld of waar u woont (bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten), inclusief naar een land dat mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt voor Persoonlijke Informatie als het land waar u woont. In dergelijke gevallen zorgen we er echter voor dat alle contractuele waarborgen (zoals de verificatie van Privacyschild-certificering) worden geplaatst om ervoor te zorgen dat uw Informatie wordt verwerkt op een manier die een passend beschermingsniveau biedt wanneer deze wordt gedeeld tussen of onder onze externe leveranciers. Door Persoonlijke Informatie te verstrekken en de Services te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en met de overdracht van uw informatie naar een ander land (inclusief bijvoorbeeld de Verenigde Staten).
 13. Toepasselijkheid. Het online beschermen van uw privacy is een evoluerende praktijk en we doen ons uiterste best om onze Site te ontwikkelen op een manier die voldoet aan deze vereisten en volgens alle rechtsgebieden waarin de Site beschikbaar is.
 14. Contacteer ons.
  1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Europese vertegenwoordiger. In overeenstemming met artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Natural Intelligence Ltd. European Data Protection Office (EDPO) aangesteld als zijn AVG-vertegenwoordiger in de EU. U kunt contact opnemen met EDPO over zaken die verband houden met de AVG door:
   - Een e-mail sturen naar privacy@edpo.brussels
   - Gebruik te maken van het online aanvraagformulier van EDPO op https://www.edpo.brussels/contact
   - Schrijven naar EDPO op Huart Hamoirlaan 71, 1030 Brussel, België
  2. We proberen dit Privacybeleid op te stellen op een manier waarop het gemakkelijk en eenvoudig te begrijpen is. Indien u echter nog vragen heeft, kunt u ons contacteren via privacy@naturalint.com, of Natural Intelligence Ltd., Totzeret HaAretz St 6, Tel Aviv-Yafo 6744129, Israël.