Privacy beleid

Privacybeleid – Samenvatting

Bij Natural Intelligence zetten wij ons in voor de bescherming van de privacyrechten van onze gebruikers. Daarom hebben we een kader voor de naleving van privacy ontworpen en zullen dit voortdurend onderhouden op regelmatige basis, waarin onze gebruikers informatie kunnen krijgen en hun rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot hun informatie en privacy.

Ons privacybeleid is ontworpen om u te informeren over de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en uw opties over bepaalde vormen van gebruik van informatie. De belangrijkste elementen van ons volledige privacybeleid worden hieronder samengevat voor uw gemak.

Ons privacybeleid geldt voor onze websitebezoekers. Deze samenvatting is ontworpen om u te voorzien van de hoogtepunten in een gemakkelijk te begrijpen taal. De volledige versie van ons privacybeleid is echter wettelijk bindend.

Read more

Informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw bezoek, de interactie met de inhoud, de site van waaruit u bent aangekomen en waarnaar u navigeert, en wat aanvullende technische informatie over het apparaat en het systeem van waaruit u de diensten gebruikt. Als u kiest om een "click to call"-service te gebruiken die wij kunnen aanbieden, kan het telefoonnummer van waaruit u het gesprek hebt gevoerd voor een beperkte periode van maximaal 3 maanden worden verzameld.

De informatie wordt gebruikt om onze websites te beheren, u van de diensten te voorzien, deze in de loop van de tijd te verbeteren, analyses en statistieken te controleren en ons in staat te stellen de betaling te synchroniseren en op te lossen die aan onze zakenpartners (met inbegrip van klanten, leveranciers en filialen) wordt verstrekt.

We zullen uw informatie niet delen, tenzij we wettelijk verplicht zijn, of wanneer we vereist zijn om u te voorzien van onze websites en diensten.

We raden u oprecht aan ons volledige Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen, te begrijpen en opnieuw te bekijken, of contact met ons op te nemen als u vragen hebt op: privacy@naturalint.com.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15 Mei 2018

Dit privacybeleid ("Privacybeleid”) is bedoeld om de praktijken van Natural Intelligence ("NI”, "wij”, "onze” of "ons”) met betrekking tot het verzamelen van gegevens te beschrijven in verband met de website die beschikbaar is op: www.xxxx.com (samen met de subdomeinen, functies en diensten die daarop beschikbaar zijn, de "Site"), en in verband met uw gebruik of betrokkenheid met een functie, inhoud, aanbod, element of dienst die we aan u beschikbaar stellen via de Site (de "Diensten"). De sectie – en subsectiekoppen die hieronder worden gebruikt zijn alleen bedoeld voor het gemak van het lezen (en mogen niet worden gebruikt voor interpretatieve doeleinden), en we hopen dat ze het navigeren door dit Privacybeleid vergemakkelijken.

Wij behouden ons het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we het gewijzigde Privacybeleid op de Site plaatsen, en de verklaring "Laatst bijgewerkt" onderaan zal de effectieve datum van de gewijzigde versie weergeven. Elke toegang of elk gebruik dat u maakt van de Site na een dergelijke datum, vormt uw toestemming en aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we ervoor zorgen dat u hiervan duidelijker op de hoogte wordt gesteld, zoals het plaatsen van een kennisgeving op de Site, zeven (7) dagen voordat de wijzigingen van kracht gaan. In dat geval treden de wijzigingen in werking zeven (7) dagen na de bekendmaking van deze kennisgeving.

Dit Privacybeleid omvat:

 1. Gebruiksvoorwaarden
 2. Informatie die we verzamelen
 3. Toestemming, keuze en wijzigingen
 4. Doeleinden voor het verzamelen van informatie
 5. Het delen van uw gegevens met derden
 6. Koppelingen met en interactie met eigendommen van derden
 7. Toegang en Nauwkeurigheid; Verwijdering
 8. Keuzes en Opt-Out
 9. Informatiebeveiliging
 10. Privacy voor kinderen
 11. Niet-Amerikaanse gebruikers
 12. Verplichting
 13. Contacteer ons
 1. Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site (de "Voorwaarden"), waarvan een kopie kan worden bekeken: Gebruiksvoorwaarden. Ieder met een hoofdletter geschreven begrip in dit Privacybeleid die we niet definiëren, zal de betekenis hebben die eraan wordt gegeven in de Voorwaarden.
 2. IInformatie die wij verzamelen. Wanneer u de Site bezoekt of gebruik maakt van de Diensten, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van de Site en de Diensten, op een of meer van de volgende manieren:
  1. IInformatie die u aan ons verstrekt. Voor sommige Diensten dient u bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken of in te dienen om deze te kunnen gebruiken. Sommige functies en/of diensten waarvoor u Persoonlijke Informatie moet verstrekken, zijn onderworpen aan uw specifieke en actieve toestemming (zoals nieuwsbrieven die van tijd tot tijd op bepaalde Sites beschikbaar kunnen zijn, promotiemateriaal en formulieren) en keuze, en sommige zullen worden verzameld na uw toestemming voor dit Privacybeleid, zoals hieronder beschreven.
   In het kader van dit Privacybeleid betekent "Persoonlijke Informatie" informatie die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een individu persoonlijk te identificeren, zoals een voor – en achternaam, een e-mailadres, telefoonnummer, een thuisadres of ander fysiek adres, en andere contactgegevens. In sommige rechtsgebieden en met het oog op het specifieke gebruik.
   1. Formulieren en diensten van derden: De Site inventariseert, beoordeelt en vergelijkt verschillende bedrijven, merken en commerciële entiteiten van derden (gezamenlijk "Partners") met hun respectieve producten en/of diensten (gezamenlijk "Producten"). Wij kunnen u van tijd tot tijd aanbiedingen, diensten en Producten van Partners aanbieden via een online formulier dat u naar eigen keuze en met uw toestemming invult, en deze informatie zal worden gebruikt om uw verbinding en/of engagement met de betreffende Partner te vergemakkelijken ("Lead"). Als u meer informatie wilt ontvangen over een partner of een product, of als u op een andere manier een transactie met een partner wilt uitvoeren en u klikt op het pictogram of het tabblad van de betreffende partner, kunt u bovendien naar een landingspagina worden geleid of naar een online formulier dat eigendom is van de partner en wordt beheerd door de partner (de "landingspagina"). In beide gevallen kan u echter worden gevraagd om bepaalde informatie op de Landingspagina in te dienen, waaronder Persoonlijke Informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (dergelijke informatie samen, "Landingspagina Info"). De Landing Page Info die u indient, wordt rechtstreeks verzameld door de Partner die de informatie heeft verstrekt en bevat informatie over zijn eigen Privacybeleid en praktijken voor het verzamelen van gegevens. Wij raden u aan naar een dergelijk Privacybeleid te verwijzen om een beter inzicht te krijgen in het doel van het verzamelen en gebruiken van de Persoonlijke Informatie die u indient.
   2. Contacteer Ons. Als u ons een (soortgelijk) 'Contact' verzoek stuurt, hetzij door het indienen van een online formulier dat we beschikbaar stellen, hetzij door het sturen van een e-mail naar een e-mailadres dat we weergeven, door het gebruik van een feedback of rapportage functie die beschikbaar is op de site, of op andere wijze, kunt u verplicht worden om ons te voorzien van bepaalde Persoonlijke Informatie, zoals uw naam en e-mailadres. Dergelijke informatie, met inbegrip van de inhoud van uw aanpak, zal worden gebruikt voor de verwerking en het behandelen van uw verzoek en voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals verder beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 van dit Privacybeleid.
   3. Blogs, nieuwsbrieven, enquêtes en promoties. De Site kan een blog forum, recensies en artikelen met informatie over onze diensten, Partners, Producten en de relevante verticale markt bevatten. De Site kan u ook de mogelijkheid bieden u te abonneren op nieuwsbrieven en deel te nemen aan enquêtes en andere promotionele activiteiten (waarvan sommige door ons kunnen worden beheerd en andere door derden kunnen worden beheerd). In elk van de bovenstaande gevallen kan het nodig zijn dat u voor uw interactie (zoals reageren op het blogforum, u abonneren op een nieuwsbrief of deelnemen aan een enquête) bepaalde Persoonlijke Informatie moet verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. In dat geval wordt uw informatie ook rechtstreeks aan deze derde partij verstrekt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid van deze derde partij zelf, en voor het doel waarvoor u de informatie hebt verstrekt.
  2. Informatie die wij van u verzamelen. Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de Diensten en uw interactie met de Site of de Diensten, als volgt en op de volgende manieren:
   1. Informatie over het apparaat: Voor leverings- en compatibiliteitsdoeleinden, zoals voor taal, geografische locatie en tijdzone, verzamelen we apparaatinformatie zoals: apparaat-type – en versie, type besturingssysteem, taal en versie, en informatie die kan worden geëxtraheerd uit een gebruikersagent, zoals browsertype en -versie, schermresolutie.
   2. Interacties en gebruik: Om de Diensten te verlenen, de Site te exploiteren en te blijven verbeteren, om te kunnen synchroniseren met onze Partners en filialen, verzamelen wij informatie over uw interactie en gebruik van de Diensten, zoals: URL's van waaruit u naar de Site bent geleid en waarnaar u vanaf de Site wordt verwezen, interne URL's van de Site waarop u de site hebt bezocht en uw acties met betrekking tot de Services (zoals bekijken of klikken), datum/tijdstempel van het gebruik van de Site, timing voor klikken en pageviews.
   3. Logbestanden:We verzamelen informatie door middel van serverlogbestanden, maar ook door het implementeren van traceertechnologieën binnen de Site, zoals pixeltags. Wij doen dit om trends te analyseren, de betrokkenheid van gebruikers en de interactie met de Site en de respectievelijke Diensten bij te houden. Het type informatie dat wordt verzameld, kan internetprotocoladressen (IP-adressen) omvatten die door uw internetprovider aan uw toestel zijn toegewezen. Wij verzamelen IP voor een beperkte tijd en voor specifieke doeleinden. Een, is om beter te begrijpen uw geografische locatie (land, regio en taal) en dus in staat zijn om de Diensten te bieden in uw eigen taal en relevant voor uw plaats van herkomst. Ten tweede gebruiken we geautomatiseerde hulpmiddelen om IP-adressen te analyseren en frauduleuze adressen te markeren (“fraudebestrijdingsdoeleinden”).
   4. Cookies en soortgelijke technologieën. De Site kan gebruik maken van "cookies" en andere anonieme web-traceertechnologieën (zoals "web beacons" en "pixel tags") die door ons of door derden zijn geïmplementeerd. Een cookie is een klein bestandje met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die website uw browser herkent. Cookies kunnen uw online voorkeuren en andere informatie over de interactie die u maakt op de Site opslaan. U kunt uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie naar uw browser wordt gestuurd. Het is echter mogelijk dat sommige functies of diensten op de Site niet goed werken zonder cookies en dat sommige functies in dat geval niet meer beschikbaar zijn. Een pixeltag is een soort technologie die op een website wordt geplaatst om de activiteit op websites bij te houden, of wanneer e-mails worden geopend of geopend (indien van toepassing), en wordt vaak gebruikt in combinatie met cookies.

    Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het type cookies dat wordt gebruikt en de manier waarop we cookies/traceringstechnologieën op onze Site gebruiken.

  3. Informatie die wij ontvangen van Derden. Net als veel andere op het internet gebaseerde diensten, worden de site en de diensten geëxploiteerd en geleverd in samenwerking, synchronisatie en interactie met derden, met inbegrip van Partners, filialen en andere derden. Om een dergelijke synchronisatie mogelijk te maken en te vergemakkelijken, kunnen wij informatie van derden ontvangen, zoals: een interne gebruikersidentificatie die door het systeem wordt gegenereerd voor elke gebruiker (geen unieke identificatie), en de samenvatting van de door u ondernomen actie (klik, aankoop, view, formulierindiening of een telefoongesprek). Op sommige Sites kunt u – naar eigen keuze – de Service per wachtdienst gebruiken. In dat geval, een derde partij leverancier/s faciliteren de oproep overdracht, tracking en feedback voor succes. In dergelijke gevallen kan het telefoonnummer van waaruit u hebt gebeld aan ons worden verstrekt (zonder dat er andere informatie over u is bijgevoegd), voor beperkte tijd en voor het oplossen van verwijzingen en succesvolle gesprekken met onze Partners. Behalve voor dit doel maken wij geen ander gebruik van deze informatie, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft.
 3. Toestemming, keuze en wijzigingen U bent niet wettelijk verplicht om ons te voorzien van Persoonlijke Informatie (en u erkent dat het verstrekken van Persoonlijke Informatie aan ons vrij gebeurt). Ook bent u niet verplicht om de Site in de eerste plaats te gebruiken. Door de Site te gebruiken en de Diensten aan te gaan of ermee te interageren, stemt u in met dit Privacybeleid en met onze informatiepraktijken die hierin worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, verzoeken wij u geen toegang te krijgen tot de site of de services of er op andere wijze gebruik van te maken.

  Voor sommige Diensten dient u specifieke Persoonlijke Informatie te verstrekken. In dat geval kunt u kiezen of u dergelijke Services wilt gebruiken of niet. Wees u ervan bewust dat zelfs als u ons uw Persoonlijke Informatie hebt verstrekt, u het volledige recht hebt om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zie sectie 8 hieronder voor meer informatie over afmelden en intrekken van toestemming).

 4. De manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken. Naast het gebruik van de informatie die wij verzamelen (met inbegrip van Persoonlijke Informatie, gezamenlijk “uw Informatie”) en die elders in dit Privacybeleid wordt beschreven, gebruiken wij Persoonlijke Informatie ook op de volgende manieren:

  Om u in het algemeen te voorzien van de Site, Diensten en voortdurend te verbeteren. Wij zullen uw informatie gebruiken om: (a) het beheren en beschikbaar stellen van de Site en Diensten aan u; (b) verder ontwikkelen en in het algemeen verbeteren van de Site en de Diensten; (c) tellen en volgen van verwijzingen en Advertenties (zoals gedefinieerd in sectie 5); (d) validatie van gebruikers als menselijke en fraudebestrijding monitoring (e) reageren op uw vragen en andere communicatie met u; (f) uw toegang tot en gebruik van de Site identificeren of goedkeuren.

 5. Het delen van uw gegevens met derden.

  Wij delen geen Persoonlijke Informatie over u met Derden, behalve in de volgende omstandigheden:

  1. Dataopslag- en Beveiligingsplatforms (“Dataplatforms”); Wij gebruiken cloud – en opslagdiensten van derden om uw informatie op te slaan en te bewaren. Dit betekent dat wij uw Informatie verzenden naar of anderszins delen met derden die zich overal ter wereld bevinden, inclusief in de Verenigde Staten, met als doel deze informatie namens ons op te slaan of voor andere verwerkingsdoeleinden. Dergelijke entiteiten zijn onder meer Amazon Web Services (Privacybeleid beschikbaar op: https://aws.amazon.com/privacy/) en Xplenty (Privacybeleid beschikbaar op: https://www.xplenty.com/privacy/), beide zijn Privacyscherm-gecertificeerd (welke details hier verder kunnen worden gevonden). Deze Data Platforms kunnen zich overal ter wereld bevinden. We gebruiken Data Platforms die een strikt privacybeleid en een strikt Privacybeleid hanteren, evenals een strikte naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hun praktijken en activiteiten vallen echter volledig onder hun eigen Privacybeleid.
  2. Sociale-mediaplatforms. Het is mogelijk dat wij geen geïdentificeerde informatie delen met social media platforms (zoals Facebook, LinkedIn etc.) voor marketing- en operationele doeleinden. Dergelijke social media-platforms kunnen uw Persoonlijke Informatie onafhankelijk verzamelen en kunnen de niet geïdentificeerde informatie die door ons is verstrekt combineren met uw Persoonlijke Informatie die zij verzamelen en waarvoor u afzonderlijk en onafhankelijk uw toestemming hebt gegeven. Elke dergelijke actie en alle persoonlijke Informatie die daaruit kan voortvloeien, is onderworpen aan het eigen Privacybeleid van de sociale media en wordt niet door ons bestuurd, gecontroleerd of gekend.
  3. Andere derden. Wij kunnen uw Informatie naar/met verschillende derde partijen verzenden of anderszins delen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld klantendienstverleners en e-mail- of telefoonadministratieverleners), die ons helpen te begrijpen hoe onze gebruikers de Site en Diensten gebruiken, gebruiken en verbeteren. Deze derden kunnen hun eigen Privacybeleid hebben waaraan zij zich houden, en wij eisen van hen dat zij dit beschikbaar stellen wanneer hun diensten worden geleverd. Wij raden u aan dit Privacybeleid te herzien wanneer deze derden hun diensten rechtstreeks aan u verlenen. Ook kunnen deze derden overal ter wereld gevestigd zijn (en hun servers kunnen zich bevinden).
  4. Handhaving. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met een derde partij als wij van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is: (a) te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken; (b) onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan; (c) fraude of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of (d) te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van NI, onze gelieerde entiteiten, onze gebruikers, uzelf en/of het publiek.
  5. Partners en producten. De Diensten kunnen het indienen van een onlineformulier omvatten, voor het geval u ervoor kiest en geïnteresseerd bent om aanvullende informatie over een of andere dienst te ontvangen ("Online Formulier”). In dat geval kunnen wij u Online Formulier informatie sturen of op andere wijze delen met/aan de Partner over wie (of over wiens Product) u meer informatie wilt ontvangen of waarmee u belangstelling hebt getoond voor een transactie (respectievelijk de "Overeenkomstige Partner” en de "Overeenkomstige Producten”), zodat deze Overeenkomstige Partner contact met u kan opnemen met de informatie die u hebt aangevraagd. Als uw inzending van informatie over een Online Formulier niet betrekking had op een specifieke Partner of Product waar u op hebt geklikt, kunnen wij uw informatie over Online Formulieren verzenden of anderszins delen met een Partner die diensten of producten levert die vergelijkbaar zijn met uw verzoek. In beide gevallen bevestigt u dat: (a) de Partners kunnen contact met u opnemen met behulp van de informatie op het Online Form die u hebt opgegeven; (b) wij hebben geen controle over de manier waarop de Partner contact met u kan opnemen, of over het onderwerp van dat contact; en (c) elke Partner is verplicht om zijn eigen Privacybeleid te verschaffen, en dus zou hij zich niet noodzakelijkerwijs aan dit Privacybeleid houden; en (d) Partners kunnen gevestigd zijn (en hun servers kunnen gelokaliseerd zijn) overal ter wereld.
  6. Fusie, verkoop of faillissement. In het geval dat NI of een van onze gelieerde entiteiten wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, of anderszins al onze activa of een deel daarvan verkoopt, kunnen wij (en behouden wij ons hierbij het recht voor) de Persoonlijke Informatie en andere informatie die wij hebben verzameld of ontvangen over te dragen of toe te wijzen. In dat geval eisen wij van de overnemende entiteit dat zij haar gegevenspraktijken bekendmaakt en u al uw rechten toekent overeenkomstig de jurisdictie van uw woonplaats.
  7. We kunnen ook bepaalde niet-persoonlijke informatie delen met het volgende type derden en onder de volgende omstandigheden:

  8. Derden die wij inhuren of hosten of ons voorzien van diensten en functies die wij aan u kunnen aanbieden om gegevens te verzamelen van de Site en bezoekers betrokkenheid met de inhoud en functies namens ons, of voor de levering van hun diensten. Dit gebeurt in gevallen waarin we technologie, service of functies van derden gebruiken of inzetten, of wanneer we deze derden op andere wijze toegang geven tot onze Site of technologieën voor specifieke doeleinden, zoals beschreven in het Privacybeleid of op de Site. We kunnen analytische tools gebruiken, waaronder Google Analytics en Tableau. Deze tools helpen ons inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op onze Site en Services, inclusief het volgen van pagina-inhoud, en klikken/tikken, bewegingen, rollen en toetsaanslagen. De privacypraktijken van deze tools zijn onderworpen aan hun eigen beleid en ze kunnen hun eigen cookies gebruiken om hun diensten aan te bieden. Voor meer informatie over cookies, raadpleegt u onze Cookie Policy. Klik hier voor meer informatie over Google-cookies. Klik  hier om u uit te schrijven voor Google Analytics.
 6. Links naar en interactie met eigendommen van derden. De Site kan linken naar websites van derden (zoals die van Partners), inhoud en andere online eigenschappen (gezamenlijk, "Eigenschappen van derden"). Gegevens die verband houden met het doorklikken door middel van dergelijke Externe Eigenschappen, alsmede alle Persoonlijke Informatie die u verstrekt in het kader van dergelijke Externe Eigenschappen, worden aan de betreffende Externe Eigenschappen verstrekt (hoewel NI en aan haar gelieerde entiteiten mogelijk overeenkomsten hebben gesloten met dergelijke Externe Eigenschappen op grond waarvan dergelijke gegevens en Persoonlijke Informatie naar of met ons worden verzonden of gedeeld). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van deze derden of voor het verzamelen van gegevens door deze derden. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het Privacybeleid te lezen van elk eigendom van derden dat u gebruikt of waarmee u interacteert.
 7. Toegankelijkheid en Nauwkeurigheid; Verwijdering. Behalve in de gevallen en het specifieke gebruik en de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, bewaren wij de informatie niet op een manier die ons in staat stelt u persoonlijk te identificeren. Daarom kan een verzoek om toegang te krijgen tot uw Informatie, deze te bewerken of te verwijderen alleen worden verwerkt in gevallen waarin u dergelijke informatie hebt ingediend of gebruik hebt gemaakt van een Dienst waarbij persoonlijke informatie is verzameld. Als u uw mogelijk door ons opgeslagen Persoonlijke Gegevens wilt bekijken, bewerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@naturalint.com verzoek beoordeling, wijziging of verwijdering. De verwerking van uw aanvraag kan tot 30 werkdagen in beslag nemen.
 8. Keuzes en Opt-Out. Het is uw keuze om ons uw gegevens te verstrekken voor het gebruik dat in dit Privacybeleid wordt beschreven. U kunt te allen tijde beslissen om uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie en de jurisdictie van uw verblijf uit te oefenen. Bijvoorbeeld (indien van toepassing en relevant):
  1. Cookies en Traceringstechnologieën. U kunt uw browser zo instellen dat cookies van de Site of diensten van derden worden geweigerd en/of geblokkeerd (voor meer informatie raadpleegt u Sectie 2.2.4 hiervan).
  2. Bekijk en actualiseer of verzoek om uw Persoonlijke Informatie van onze servers te verwijderen (voor meer details raadpleegt u Sectie 7).
  3. California Privacy Rights. Artikel 1798.83 van het California Civil Code staat onze klanten die ingezetene zijn van Californië toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van Persoonlijke Informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Stuur een e-mail naar privacy@naturalint.com om een dergelijk verzoek in te dienen.
  4. EU Rechten van de betrokkenen. Alle Persoonlijke Informatie die wij verzamelen in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt behandeld in overeenstemming met de GDPR. Als gebruiker in de EU kunt u dat:
   • Toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren. We zullen u moeten vragen om ons bepaalde referenties te geven om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn. Als u vindt dat de Persoonlijke Informatie niet juist, volledig of bijgewerkt is, geef ons dan de nodige informatie om dit te corrigeren.
   • Neem contact met ons op als u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie wilt intrekken. De uitoefening van dit recht laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming onverlet.
   • Verzoek om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of de toegang daartoe te beperken. Als u een (of meer) van de bovengenoemde rechten uitoefent, in overeenstemming met de bepalingen onder de wet, kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld dat derden die uw Persoonlijke Informatie houden, in overeenstemming met dit Privacybeleid, dienovereenkomstig zullen handelen.
   • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie voor direct marketing doeleinden, in het geval dat uw Persoonlijke Informatie voor dat doel wordt gebruikt.
   • Het recht hebben een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  5. Canada. Als u een inwoner bent van Canada, mag u bepaalde informatie vragen met betrekking tot onze bekendmaking van Persoonlijke Informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden, waar van toepassing. Stuur een e-mail naar privacy@naturalint.com om een dergelijk verzoek in te dienen.
 9. Als u anders vragen hebt over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met ons privacy compliance team op: privacy@naturalint.com.

 10. Informatiebeveiliging. Wij, en de respectievelijke diensten/aangesloten entiteiten van derden, implementeren databeveiligingssystemen en -procedures om de informatie die wordt verzonden, verwerkt en opgeslagen op de Site, onze computerservers en -systemen te beveiligen. Zo wordt de Site gecodeerd door gebruik te maken van SSL en, net als alle andere informatie tijdens het transport, controleren we regelmatig onze informatie- en gegevensverzamelingspraktijken om een constante controle te garanderen, maken we gebruik van verwerking door derden en serveren we diensten die verschillende informatiebeveiligingsnormen en certificeringen implementeren (in rust en overdracht), en we controleren en filteren de toegang tot gegevens als het gaat om personeel in onze organisatie. Dergelijke systemen en procedures verminderen het risico op inbreuken op de beveiliging, maar ze bieden geen absolute veiligheid, omdat dat niet bestaat voor het wereldwijde netwerk. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de Site en onze servers immuun zijn voor ongeautoriseerde toegang tot de daarin opgeslagen informatie en andere risico's voor de informatiebeveiliging. Als u vragen hebt over de veiligheid op de Site, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@naturalint.com.
 11. Privacy voor kinderen. De Site of de Diensten zijn niet ontworpen om kinderen jonger dan 16 jaar aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn we niet van plan om Persoonlijke Informatie te verzamelen van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als we vernemen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via: privacy@naturalint.com.
 12. Niet-Amerikaanse gebruikers. Wij kunnen uw Informatie (met inbegrip van Persoonlijke Informatie) overdragen naar een land buiten het land waarin deze wordt verzameld of waarin u verblijft (bijv. naar de Verenigde Staten), met inbegrip van een land dat mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor Persoonlijke Informatie biedt als het land waarin u verblijft. In dat geval zorgen wij er echter voor dat alle contractuele waarborgen (zoals verificatie van de Privacy Shield Certification) worden geplaatst om ervoor te zorgen dat uw Informatie wordt verwerkt op een manier die een adequaat niveau van bescherming biedt wanneer deze wordt gedeeld tussen of onder onze externe verkopers.
  Door het verstrekken van Persoonlijke Informatie en het gebruik van de Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van dergelijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en met de overdracht van uw Informatie naar een ander land (met inbegrip van bijvoorbeeld de Verenigde Staten).
 13. Engagement. Het beschermen van uw privacy online is een praktijk in ontwikkeling, en we doen ons best om onze site te evolueren op een manier die voldoet aan deze eisen en de best mogelijke inspanningen in alle rechtsgebieden waar de site beschikbaar is.
 14. Contacteer Ons. We proberen dit Privacybeleid eenvoudig en begrijpelijk te maken. Als u echter vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@naturalint.com, of Natural Intelligence Ltd., 37 Menachem Begin, Tel Aviv- Yafo, Israël, 6522042.