Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES AUB HET VOLGENDE ZORGVULDIG ALVORENS ENIG DEEL VAN ONZE SITE TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN Welkom op www.top10bestedatingsites.nl (samen met zijn subdomeinen, Inhoud en Merken, de “Site”). Lees a.u.b. de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig alvorens de Site te gebruiken zo dat je op de hoogte bent van je wettelijke rechten en verplichtingen ten opzichte van Natural Intelligence Ltd. (“NI”, “wij”, “onze” of “ons”). Door de Site te bezoeken of te gebruiken stem je in met – en ga je uitdrukkelijk akkoord dat je een bindende wettelijke overeenkomst met ons hebt, en dit begrijpt en dat je dus akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons Privacy beleid dat hier kan worden geraadpleegd (de “Voorwaarden”). Hierbij zie je af van toepasselijke rechten om een originele (niet-elektronische) handtekening of levering of retentie van niet-elektronische gegevens, voor zover het niet verboden is onder dit toepasselijk recht. Als je niet akkoord gaat om verbonden te zijn aan deze Voorwaarden, gebruik dan deze Site niet.

 1. Wijziging. We behouden het recht, naar eigen goeddunken, om deze Voorwaarden te veranderen op gelijk welk moment. Deze veranderingen zullen in werking treden tien (10) dagen na het posten van deze herziene Voorwaarden op de Site, en uw verder gebruik van de Site daarna betekent dat u deze Voorwaarden accepteert.
 2. Vermogen om de Waarden te Accepteren. De Site is alleen bedoeld voor personen vanaf de leeftijd van zestien (16) jaar of ouder. Als u onder de 16 bent bezoek dan niet onze Site.
 3. Site Toegang. Tijdens de periode waarin deze Voorwaarden van toepassing zijn, geven we u hierbij de toelating om onze Site te bezoeken en te gebruiken, op voorwaarde dat u voldoet aan deze Voorwaarden en toepasselijk recht
 4. Beperkingen. U zult niet: (i) kopiëren, verdelen of aanpassen van gelijk welk deel van de Site zonder onze voorafgegane geschreven toestemming; (ii) gebruiken, aanpassen, afgeleide werken creëren van, overmaken (door verkoop, herverkoop, sub licentie, download of dergelijke), herproduceren, verdelen, weergeven of inhoud bekend maken (hieronder uitgelegd), behalve als dit uitdrukkelijk hierin werd toegestaan; (iii) verbreken van servers of netwerken verbonden met de Site; (iv) gebruiken van of lanceren van elk geautomatiseerd systeem (inclusief zonder limieten, “robots” en “spinnen”) om de Site te betreden; en/of (v) misleiden van, onbruikbaar maken, of anderzijds veiligheid gerelateerde mogelijkheden van de Site verstoren die het gebruik of het kopiëren van gelijk welke inhoud of dat beperkingen afdwingen van het gebruik van de Site.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten.
  1. Inhoud en merken. De (i) inhoud van de Site, inclusief zonder limiet, de tekst, documenten, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, beelden, foto’s, geluiden, video’s, interactieve functies en diensten (collectief genaamd, het “materiaal”), (ii) en Gebruikersinzendingen, zoals gedefinieerd onderaan (samen met het Materiaal, de “Inhoud”), en (iii) de handelsmerken, dienstmerken en logo’s daarin (“Merken”), zijn de eigendom van NI en/of haar licentiegevers en zijn beschermd met toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten – en overeenkomsten. De Site, het Site logo en andere merken zijn Merken van NI of van zijn filialen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op de Site worden gebruikt zijn handelsmerken, dienstmerken of logo’s van hun respectievelijke eigenaars. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden toegekend in en op de Site en zijn Inhoud.
  2. Gebruik van Inhoud. Inhoud op de Site wordt aan u verstrekt voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen en mag niet worden gebruikt, aangepast, gekopieerd, verdeeld, overgedragen, uitgezonden, weergegeven, verkocht, gelicentieerd, gedecompileerd, gereverse-engineerd of anderzijds uitgebuit worden voor gelijk welk ander doel (met inbegrip van, zonder limieten, om afgeleide werken te creëren) zonder onze vooraf geschreven toestemming. Als je een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt moet je alle auteursrechten en andere eigendomsmededelingen hierin behouden.
 6. Bronnen en Inhoud van Derden.
  1. De Site stelt je in staat om inhoud van Derden te bekijken, te betreden, te linken en te gebruiken (onderaan gedefinieerd) die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door ons (“Inhoud van Derden”). De Site kan u ook in staat stellen om te communiceren en interactie te hebben met Bronnen van Derden. “Bronnen van Derden” betekent: (i) websites en diensten van derden; en (ii) onze partners en klanten.
  2. We hebben geen controle over elke Bronnen van Derden. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacy beleid, acties of praktijken van gelijk welke Bron van Derden. Lees a.u.b. de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van elke Bron van Derden waarmee je communiceert vooraleer je je inlaat met zo’n activiteit.
  3. We zijn niet verantwoordelijk voor, en we verwerpen uitdrukkelijk alle garanties betreffende de nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele Eigendomsrechten (hieronder gedefinieerd) van, of met betrekking tot, gelijk welke Inhoud van Derden.
  4. Door de Site te gebruiken kan je worden blootgesteld aan Inhoud van Derden dat onnauwkeurig, onfatsoenlijk, of verwerpelijk is. Je hebt altijd de keuze om te kiezen of je al dan niet communiceert met een Bron van Derden of Inhoud van Derden bekijkt of gebruikt. Uw interactie met een Bron van Derden en uw gebruik van, en uw vertrouwen op enige Inhoud van Derden is volledig op uw risico en goeddunken.
  5. Je bent alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw interactie met een Bron van Derden. Je gaat akkoord om af te zien van, en hierbij zie je dus af van, gelijk welke wettelijke of billijke rechten of hulpmiddelen die je kan hebben tegen NI, en ontheft NI van elke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit uw gebruik van en interactie met elke Inhoud van Derden en van uw interactie met elke Bron van Derden. Als u enige vraag of klacht hebt betreffende een Bron van Derden of elke Inhoud van Derden, ga je rechtstreeks akkoord met de Bron van Derden.
 7. Gebruikersinzendingen.
  1. Verantwoordelijkheid. De Site kan hosting, het delen en publiceren van uw Inhoud of dat van andere gebruikers (“Gebruikersinzendingen”) toestaan. Je begrijpt dat als zo’n Gebruikersinzendingen al dan niet worden gepubliceerd, we geen enkele vertrouwelijkheid garanderen rekening houdend met elke Gebruikersinzending. Je zal alleen verantwoordelijk zijn voor uw Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen, publiceren of uploaden ervan. We kunnen naar ons eigen goeddunken kiezen om uw Gebruikersinzendingen te publiceren en we behouden het recht om naar eigen goeddunken en zonder verdere kennisgeving elke Inhoud geplaatst op de Site te monitoren, censureren, bewerken en/of te verwijderen op eender welk moment en voor eender welke reden.
  2. Eigendom. Je vertegenwoordigt en waarborgt dat je de benodigde rechten en toestemmingen hebt om de Site te gebruiken en te machtigen om alle Intellectuele Eigendomsrechten (hieronder gedefinieerd) te gebruiken in en voor uw Gebruikersinzendingen, en om inclusie en gebruik in staat te stellen daarvan zoals beoogd door de Site en zijn Voorwaarden. Tenzij de Gebruikersinzendingen apart verwezen worden, zullen alle referenties naar Inhoud hierin, referenties bevatten naar Gebruikersinzendingen. “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle rechten, titels en interesses, hetzij buitenlands of binnenlands, in en voor alle handelsgeheimen, patenten, auteursrechten, dienstmerken, handelsmerken, knowhow of gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten net zoals alle morele rechten, privacy-rechten, publiciteitsrechten of gelijkaardige rechten van elke aard onder de regulatiewetten van elke regerings-, regelgevende of gerechtelijke autoriteit, binnenlands of buitenlands. Je behoudt alle eigendomsrechten in en voor uw Gebruikersinzendingen.
  3. Licentie voor Gebruikersinzendingen. Door de Gebruikersinzendingen in te dienen bij NI, geef je NI hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, voortdurende, sublicentieerbare en transfereerbare licentie om te gebruiken, te herproduceren, te verdelen, afgeleide werken van weergave voor te bereiden en de Gebruikersinzendingen uit te voeren gerelateerd met de Site en NI bedrijf, waaronder het zonder limiet herverdelen van een deel of van uw volledige Gebruikersinzendingen (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en door alle mediakanalen en hierbij zie je af van elke morele rechten in uw Gebruikersinzendingen, voor zover door de wet toegestaan. Hierbij geef je elke gebruiker van de Site of elke viewer of gebruiker van de Gebruikersinzendingen een niet-exclusief recht om afgeleide werken te gebruiken, te herproduceren, te verdelen, voor te bereiden van, weer te geven en uit te voeren van zulke Gebruikersinzendingen, allemaal in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  4. Verboden Inhoud. Je gaat akkoord dat je geen Gebruikersinzending zal weergeven, posten, indien, publiceren, uploaden of overdragen dat: (i) oneerlijk of misleidend is onder de klantenbeschermingswetten van elke jurisdictie; (ii) auteursrechtelijk beschermd is door handelsgeheimen of anderzijds onderwerp is van eigendomsrechten van derden waaronder privacy – en publiciteitsrechten, tenzij je de eigenaar bent van zo’n rechten; (iii) een risico creëert van iemands veiligheid of gezondheid, nationale veiligheid in opspraak brengt of tussenkomt bij een politioneel onderzoek; (iv) een andere persoon imiteert; (v) illegale drugs promoot, exportcontrolewetten beschadigt, zich in verband brengt met illegaal gokken of illegale wapenhandel; (vi) onwettelijk, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, storend, haatdragend, racistisch of etnische beledigend is, of gedrag aanmoedigt die als crimineel misdrijf wordt aanzien, gedrag aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, elke wet schendt of ongepast is; (vii) betrekking heeft tot diefstal of terrorisme; of (viii) anderzijds kwaadaardig of frauduleus is.
  5. Blootstelling. Je begrijpt en bevestigt dat wanneer je de Site betreedt en gebruikt: (i) je zal worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen van een variatie aan bronnen, en dat NI niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, veiligheid of Intellectuele Eigendomsrechten van of met betrekking tot zulke Gebruikersinzendingen; en (ii) je kan worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn. Je gaat hierbij akkoord om af te zien van, en ziet dus af van elke wettelijke of rechtvaardige rechten of remedies die je kan hebben ten opzichte van NI.
 8. Informatiebeschrijving. We proberen om zo accuraat te zijn als mogelijk. Hoewel, we kunnen niet, en we waarborgen dan ook niet dat de Inhoud die beschikbaar is op de Site nauwkeurig, compleet, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. We behouden het recht om veranderingen te maken in of aan de Inhoud, of elk deel daarvan, volgens ons eigen oordeel, zonder de vereiste om enige kennisgeving te doen voorafgaand aan de aangebrachte keuzes van de Inhoud. Uw gebruik van de Inhoud of van gelijk welk deel is volledig op uw eigen risico en verantwoordelijkheid.
 9. Openbaring. We behouden het recht om elke informatie die we verkrijgen met betrekking tot de Site te gebruiken, voor te behouden en openbaar te maken, en uw gebruik daarvan, die we noodzakelijk achten om (i) te voldoen aan enige toepasselijk wet, regulatie, wettelijk proces, dagvaarding of overheidsaanvraag, (ii) de Sitevoorwaarden waaronder het onderzoeken van potentiële schendingen ervan te bekrachtigen (iii) fraude, veiligheids – of technische problemen te detecteren of te voorkomen, (iv) gebruikersondersteuningsaanvragen te beantwoorden, of (v) de rechten, eigendom of veiligheid van NI, z’n gebruikers of het publiek te beschermen.
 10. Links.
  1. De Site kan links bevatten, en kan je in staat stellen om inhoud te posten aan websites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door NI. We zijn niet geaffilieerd met, hebben geen controle over, en hebben geen verantwoordelijkheid tot de inhoud, privacy beleid of praktijken van elke website van derden. Jij: (i) bent uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor je gebruik van en linken tot websites van derden en elke inhoud die je verstuurt of post aan websites van derden; en (ii) NI uitdrukkelijk vrijwaart van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik of van elke website van derden. Daarmee overeenkomstig, raden we u aan om de voorwaarden en privacy beleid te lezen van elke website van derden die je kiest om te bezoeken.
  2. We geven u toestemming om te linken tot de Site, op voorwaarde dat: (i) je ernaar linkt maar geen enkele pagina op de Site kopieert; (ii) de hyperlink tekst nauwkeurig de Inhoud beschrijft zoals weergegeven op de Site; (iii) je je relatie met NI niet vals voorstelt of valse informatie over NI weergeeft en ook niet impliceert dat we gelijk welke diensten of producten steunen, tenzij we u onze uitdrukkelijke geschreven toestemming hebben gegeven hier voorafgaand; (iv) je niet zal linken van een website die inhoud bevat die (a) aanstootgevend of controversieel is (beiden volgens ons goeddunken), of (b) elke intellectuele eigendom, privacy-rechten of andere rechten van elke persoon of entiteit schendt; en/of (v) je, en je website, voldoen aan deze Voorwaarden en toepasselijk wetten.
 11. Privacy. We zullen elke persoonlijke informatie die we verzamelen of verkrijgen gerelateerd tot de Site in overeenstemming met ons privacy beleid, die beschikbaar is op .
 12. Garantie Disclaimers.
  1. Dit onderdeel bepaalt of de diensten verschaft op de Site al dan niet toe voor betaling zijn. Toepasselijk wetten kunnen de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, dus tot zo ver kunnen bepaalde uitsluitingen hierin uiteengezet niet van toepassing zijn.
  2. DE SITE IS WEERGEGEVEN OP EEN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, EN ZONDER GARANTIE VAN ELKE AARD, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET. HIERBIJ ONTKENT NI ALLE GARANTIE VAN HANDELAARSMOGELIJKHEDEN, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NIET-INBREUK, EN DIE VOORTKOMEN UIT EEN STATUUT OF UIT HET OMGAAN MET OF GEBRUIK VAN HANDEL. NI GARANDEERT NIET DAT DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN BUGS, VEILIGHEIDSINBREUKEN OF VIRUSAANVALLEN. DE SITE KAN OCCASIONEEL ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEPLAND ONDERHOUD, UPGRADES, OF ANDERE REDENEN. JE GAAT AKKOORD DAT NI NIET VERANTWOORDELIJK ZAL WORDEN GESTELD VOOR ELK GEVOLG TEN AANZIEN VAN U OF ELKE DERDE DAT KAN VOORTKOMEND VAN TECHNISCHE PROBLEMEN VAN HET INTERNET, TRAGE VERBINDING, VERKEERSOPSTOPPING OF OVERBELASTING VAN ONZE OF ANDERE DIENSTEN. WE WAARBORGEN NOCH GARANDEREN OF ONDERSTEUNEN ELKE INHOUD, PRODUCT OF DIENST DIE IS WEERGEGEVEN OF GEADVERTEERD OP DE SITE DOOR DERDEN.
  3. NI WAARBORGT, NOCH GARANDEERT OF ONDERSTEUNT ELKE INHOUD DIE IN EEN GEBRUIKERSINZENDING VERSCHIJNT, EN MAAKT GEEN WEERSPIEGELING OF RECHTVAARDIGING VAN, EN VERWERPT ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR, DERGELIJKE INHOUD.
  4. E BEVESTIGT SPECIFIEK DAT NI NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE GEBRUIKERSINZENDINGEN OF HET GEDRAG (WAARONDER LASTERLIJK, BELEDIGEND, ILLEGAAL OF ONACHTZAAM GEDRAG) VAN ELKE SITEGEBRUIKER EN DAT HET RISICO OP SCHADE VAN DE VOORAFGAANDE GEHEEL OP U RUST.
  5. UW VERTROUWEN OP, OF GEBRUIK VAN, ELKE SITE-INHOUD (WAARONDER ZONDER LIMIETEN, ELKE GEBRUIKERSINZENDING), OF INTERACTIE MET ELKE DERDE WEERGEGEVEN OP DE SITE, IS VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO. ALS U EEN DISPUUT HEEFT MET EEN DERDE ALS RESULTAAT VAN, OF VOORTKOMEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, GA JE AKKOORD DAT NI NIET AANSPRAKELIJK IS, EN NIET ZAL ZIJN, VOOR ELKE CLAIMS OF SCHADE VOORTKOMEND UIT OF VERBONDEN MET ZO EEN DISPUUT.
  6. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERKLAARD IN ONS PRIVACY BELEID, MAKEN WE GEEN VOORSTELLINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GELIJK WELKE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN ELKE INFORMATIE DIE JE VERSTREKT OF ACTIVITEITEN WAARIN JE JE BEGEEFT TIJDENS DE PERIODE VAN JE SITEGEBRUIK.
  7. WIJ STREVEN ERNAAR OM U WAARDEVOLLE INFORMATIE AAN TE BIEDEN OVER DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN VOORGESTELD OF BESPROKEN OP DE SITE. HOEWEL, OM U DEZE INFORMATIE KOSTELOOS AAN TE BIEDEN, MOETEN WE POTENTIEEL INKOMEN ZOEKEN OP ANDERE MANIEREN. WE KUNNEN BIJVOORBEELD EEN PLAATSINGSVERGOEDING AANREKENEN AAN DERDEN DIE OP ONZE SITE VERSCHIJNEN, EN WE KUNNEN VERGOEDINGEN ONTVANGEN TELKENS WANNEER EEN GEBRUIKER DOORKLIKT NAAR EEN OF MEERDERE DERDEN EN/OF EFFECTIEF EEN PRODUCT/OF DIENST KOOPT OF BESTELT DIE WORDT AANGEBODEN DOOR HEN. IN ELK GEVAL, DE INKOMSTEN DIE BETAALD WORDEN AAN NI ZULLEN HET MATERIAAL DIE WE VOORSTELLEN OVER SPECIFIEKE DERDEN OP DE SITE, NIET BEÎNVLOEDEN.
 13. Beperking van Aansprakelijkheid.
  1. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, ZAL NI NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE, MORELE, SPECIALE, DAARUIT VOLGENDE OF INCIDENTELE SCHADE VAN GELIJK WELKE AARDE, OF VOOR ELK GEGEVENSVERLIES, INKOMSTEN, WINST OF REPUTATIE, VOORTKOMEND UIT DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW SITE-GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS AL WERD NI GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. Sommige jurisdicties staan de limitatie of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele – of gevolgschade, dus de limieten hierboven vermeld zijn niet noodzakelijk van toepassing voor u.
  2. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NI VOOR ALLE SCHADE ALS GEVOLG VAN DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, OF UIT UW ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, HET TOTALE BEDRAG VAN USD 1000 OVERSCHRIJDEN.
 14. Vergoeding. Je gaat akkoord om NI en onze filialen, en onze desbetreffende eigenaren, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verlies, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inbegrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten) voortkomend uit: (i) uw vermogen, of onvermogen om de Site te gebruiken; (ii) uw gebruikersinzendingen; (iii) uw interactie met elke Sitegebruiker; of (iv) uw inbreuk van deze Voorwaarden.
 15. Duur en Beëindiging. Deze Voorwaarden zijn effectief tot ze beëindigd worden door NI of uzelf. NI heeft het recht om – naar eigen goeddunken – deze Voorwaarden te beëindigen en/of uw toegang tot de Site, of gelijk welk deel daarvan, onmiddellijk, gelijk wanneer en met of zonder oorzaak (waaronder, zonder limieten, voor een overtreding van deze Voorwaarden). NI zal niet aansprakelijk zijn voor u of andere derden voor het beëindigen van de Site, of eender welk deel ervan. Als u bezwaar heeft tegen eender welke van deze Voorwaarden, of enige volgende aanpassingen daaraan, of ontevreden wordt over de Site op gelijk welke manier, is uw enige optie om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Site. Bij het beëindigen van deze Voorwaarden, zal je al het gebruik van de Site stoppen. Deze sectie 15 en Secties 5 (Intellectuele Eigendomsrechten), 7.3 (Licentie voor Gebruikersinzendingen), 11 (Privacy), 12 (Garantiedisclaimers), 13 (Beperking van Aansprakelijkheid), 14 (Vergoeding), en 16 (Onafhankelijke Aannemers) tot 18 (Algemeen), zullen beëindiging van deze Voorwaarden overleven.
 16. Onafhankelijke Aannemers. U en NI zijn onafhankelijke aannemers. Niets in deze Voorwaarden creëert een vennootschap, gezamenlijke onderneming, agentschap of tewerkstellingsgeschiedenis tussen uzelf en NI. U mag niet, onder gelijk welke omstandigheden waarborgen, vertegenwoordigingen, verbintenissen of verplichtingen maken of ondernemen namens NI.
 17. Toewijzing. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties hieronder toegekend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen maar kunnen wel worden toegewezen worden door NI zonder beperking of melding.
 18. Algemeen. NI behoudt het recht om met de Site te stoppen of gelijk welk aspect van de Site aan te passen op gelijk welk moment. Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en NI zal worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig met de wetten van de staat Israël, zonder verwijzing naar zijn principes van het conflictenrecht. Je gaat akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gelegen in Tel Aviv-Jaffa en ziet af van elke jurisdictie, locatie, of lastige forumbezwaren tegen dergelijke rechtbanken, mits NI voorlopige voorziening mag zoeken in elke bevoegde rechtbank. Deze Voorwaarden zullen de volledige overeenkomst bouwen tussen u en NI betreffende de Site. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze voorwaarden wordt geacht een verdere of blijvende afstand van die bepaling of enige andere term, en het falen van een partij enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden een afstand van dat recht of die bepaling gelden. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE JE KAN HEBBEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SITE MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING KAN WORDEN INGESTELD. ANDERS WORDT DERGELIJKE RECHTSVORDERING PERMANENT GEBLOKKEERD.

Laatste update: December 2016